श्री चंद्रशेखर भणगे जागृत दत्त मंदिर फलटण

श्री चंद्रशेखर भणगे जागृत दत्त मंदिर फलटण
श्री दत्त मूर्ती, दत्त मंदिर फलटण 

स्थान: फलटण जिल्हा पुणे
विशेष: प. पू . श्री गोंदवलेकर महाराजांनी प्रतिष्ठापना केलेली एकमुखी षडभुज मूर्ती

सदरची दत्त मूर्ती आणि दत्त मंदिर शके १८३४, २९ एप्रिल १९१२ रोजी स्थापन करण्यात आलेले आहे. दत्त मूर्ती गंडकी शिळेची, सहा हात, एक मुखी असून आजही जागृत दत्तमंदिर म्हणून ओळखले जाते. याविषयी माहिती खालील प्रमाणे आहे. शंकर मार्केट समोरील भणगे वाडा होता. या वाड्यात प्रत्येकी ५ ते ७ खणी ९ खोल्या होत्या. व शेजारी मोकळी जागा होती. सदरचा वाडा संपूर्ण लाकडी व टोपण माचीचा असून बांधकाम घाणीच्या चुन्यातून केलेले होते. 

माझे पणजोबा सखाराम जगन्नाथ भणगे हे फलटण येथील निंबाळकर संस्थान यांचे खाजगी कारभारी होते व व्यवसायाने ते डॉक्टर होते. त्यावेळी राममंदिराचे बांधकाम सुरु होते. राममंदिराशेजारी दत्तमंदिर बांधण्यात आले. त्यासाठी राजेसाहेबांनी दत्तमूर्ती आणण्यासाठी माझ्या पणजोबांना पाठविले होते. त्यांनी काळ्या पाषाणाची गंडकी शिळेची एक मुखी सहा हात असलेली दत्ताची मूर्ती आणली होती पण ती राजेसाहेबांना पसंत पडली नाही. नंतर दुसरी मूर्ती पांढऱ्या संगमरवरी दगडाची आणून दिली. या मूर्तीची स्थापना राममंदिराच्या उत्तर बाजूस करण्यात आली. परंतु माझ्या पणजोबांनी आणलेली काळ्या पाषाणाची मूर्ती राजेसाहेबांनी जबरेश्वर मंदिराच्या कोनाड्यात ठेवली होती. माझे पणजोबा दत्तभक्त होते. त्यांनी आणलेली काळ्या पाषाणाची मूर्ती बेवारशी ठेवणे व अन्य ठिकाणी ठेवणे योग्य वाटेना म्हणून त्यांनी श्रीमंत राजेसाहेबांना स्वतःच्या वाड्याशेजारी स्वखर्चाने मूर्तीची स्थापना करण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. ती राजेसाहेबांनी तात्काळ मान्य  केली.

माझे पणजोबा सखाराम जगन्नाथ भणगे यांना बापू म्हणत असत. त्यांनी वाड्याशेजारी असलेल्या मोकळ्या जागेमध्ये मंदिराचे बांधकाम करून सदर मूर्तीची स्थापना श्री ब्रम्हचैतन्य गोंदवलेकर महाराज याचे हस्ते केली. तेच हल्लीचे भणगे यांचे खाजगी एक मुखी सहा हात असलेले जागृत दत्तमंदिर म्हणून प्रसिद्ध आहेे. या प्रमाणे माझे पणजोबा सखारामपंत त्यानंतर त्यांचा मुलगा दत्तात्रय व दत्तात्रयाचे बंधू धोंडोपंत आणि दत्तात्रायांचा मुलगा विनायक हे अव्याहतपणे पूजाअर्चा करीत होते. धोंडोपंताना मुलगा नसलेने त्यांचे डिसेंबर १९७९ साली  निधन झाले. त्यानंतर या मंदिराची संपूर्ण जबाबदारी माझे वडील विनायक दत्तात्रय भणगे यांचेवर आली. त्यानंतर माझ्या आईचे निधन जानेवारी १९९६ रोजी झाले. आणि वडिलाचे (विनायक) मार्च १९९६ मध्ये निधन झाले. त्यानंतर या मंदिराची पूजा अर्चा सण व समारंभाची संपूर्ण जबादारी माझेवर आली. 

माझी मुंज झाल्यापासून आजतागायत मीच श्री दत्तात्रेयांची सेवा करीत आहे. १९७४ साली १० वीत असताना श्री गुरुदेव दत्तात्रायांच्या आज्ञेनुसार माझे वेद अध्ययन फलटण येथील वेदशास्त्र संपन्न कै. श्री तात्या वादे याचेकडे झाले मी वैदिक कर्मान बरोबर वास्तुशांत, मुंज, पवमान पूजाअर्चा सर्व काही त्याचेकडून शिकून घेतले व त्यामुळेच श्री गुरुंची मी अधिक चांगली सेवा करू शकलो.

श्री चंद्रशेखर भणगे जागृत दत्त मंदिर फलटण
श्री चंद्रशेखर भणगे जागृत दत्त मंदिर फलटण 

या दत्तमंदिराची पूजाअर्चा अव्याहतपणे चालू आहे. माझी पत्नी सौ सुषमा, माझी मुले चि. मयुर आणि शैलेश हेही सेवा करीत आहेत. मंदिरामध्ये ऋतुमानानुसार विविध कार्यक्रम  होत असतात. त्यात प्रामुख्याने श्रावण महिन्यात अभिषेक, कार्तिक  महिन्यात काकड आरती महिनाभर असते. कार्तिकस्नान समाप्तीचे दिवशी म्हणजेच त्रिपुरी पौर्णिमेला महाप्रसाद वाटप केला जातो. मार्गशीर्षामध्ये गुरुचरित्र पारायण, सात दिवस महाभिषेक, दत्त जन्माचेे दिवशी रुद्राभिषेक, पवमान अभिषेक, महिम्न अभिषेक, आणि सायं काळीं जन्मकाळ दुसरे दिवशी महाप्रसाद वाटप केला जातो. दत्तभक्तांची सतत रीघ असतेच.

आज तागायत माझी पत्नी व मुले अव्याहतपणे श्रीची सेवा करीत आहेत.

दत्तमंदिराची स्थापना होऊन आजमिती १०० वर्षे होऊन गेलेली आहेत. आज पर्यंत अनेक भक्तांच्या मनोकामना श्रीनी पूर्ण केलेल्या आहेत असे भक्तगण आवर्जून सांगतात. पुनः पुनः गुरु माऊलींचे दर्शनास येतात.

ज्या भक्तगणाना स्वकल्याणासाठी व कुटुंबियांच्या क्षेम कल्याणासाठी अभिषेक, महापूजा, नेवैद्य मंदिरातील धार्मिक कार्यक्रमासाठी दान करावयाचे आहे त्यांनी समक्ष मंदिरात श्री भणगे यांचेकडे येऊन द्यावे. अथवा रक्कम स्वरुपात द्यावयाची झाल्यास खालील खात्यावर जमा करावी व त्याची माहिती कळवावी. त्यात आपला पूर्ण पत्ता द्यावा. 

नाव: चंद्रशेखर विनायक भणगे, 
स्टेट बँक ऑफ इंडिया,
रविवार पेठ फलटण, जिल्हा सातारा.
खाते क्रमांक: ११५०८९०९५७५,  
ब्रांच कोड क्र.: एस बी आय अन ००००४५२

अथवा; 
मनीऑर्डर द्वारे रक्कम पाठवावी म्हणजे प्रसाद आपल्या पत्तावर पाठवण्यात येईल. ज्या भक्तांना अभिषेक करावयाचा आहे त्यांनी आपले नाव व गोत्र त्या सोबत कळवावे. 

मनीऑर्डर साठी पत्ता:-   

सी व्ही भणगे,
शंकर मार्केट समोर भणगे दत्तमंदिर,
फलटण, जिल्हा सातारा, पिन कोड ४१५५२३. 

नामधारक भक्ताय निर्वीण्णाय  व्यदर्शयेत ।
तुष्टा स्तुत्या स्वरुपंच श्रीदत्त शरणं मम्  ।।